Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV

Dato: 14.07.17
Type: Utgående
Saksnr: 17/1606
Fra/til: Stein og Sissel Olstad
Saksbehandler: John Aune
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: SISSEL OG STEIN OLSTAD - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING GNR 35 BNR 144
Unntatt off:
Dokument: