Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: RETUR AV TINGLYST DOKUMENT SKEI BOLIGFELT 2 SLETTET

Dato: 14.07.17
Type: Inngående
Saksnr: 17/680
Fra/til: Kartverket
Saksbehandler: John Aune
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: RETTING MATRIKKEL 2017
Unntatt off:
Dokument: