Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE

Dato: 14.07.17
Type: Inngående
Saksnr: 17/1837
Fra/til:
Saksbehandler: Jannicke Hansen Forren
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: PARKERINGSTILLATELSE FOR FUNKSJONSHEMMEDE
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §13, jfr. Fvl. §13
Dokument: