Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: BEHANDLINGSGEBYR - RAMMETILLATELSE FOR ENEBOLIG OG GARASJE/BOD

Dato: 14.07.17
Type: Utgående
Saksnr: 17/1759
Fra/til: Hemne Prosjekt AS
Saksbehandler: Marit Oline Paulsen
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: HEMNE PROSJEKT AS - BOLIG GNR 102 BNR 660
Unntatt off:
Dokument: