Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: LOGG - FØRHENVISNING

Dato: 14.07.17
Type: Inngående
Saksnr: 17/1843
Fra/til:
Saksbehandler: Marit Johanne Sæther
Enhet: Sodin skole, PPT, SFO
Sak: PPT - AVSLUTTET FØRHENVISNING
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl §13, jfr. FVL §13 1.ledd nr.1
Dokument: