Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: HEMNE INNEBANDYKLUBB - LEIE AV HEMNEHALLEN

Dato: 11.09.17
Type: Utgående
Saksnr: 17/1509
Fra/til: Hemne innebandy v/OveHalseth
Saksbehandler: Mona Hundsnes
Enhet: Økonomiavdelinga
Sak: HEMNE INNEBANDYKLUBB - LEIE AV HEMNEHALLEN
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §13, jfr. Fvl. §13
Dokument: