Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: TAKKER JA TIL STILLING

Dato: 11.09.17
Type: Inngående
Saksnr: 17/1884
Fra/til: Wenche Oddan
Saksbehandler: Ingvild Myklebust Haugen
Enhet: Svanem barnehage
Sak: REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50 % FAST STILLING SVANEM BARNEHAGE
Unntatt off:
Dokument: