Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SØKNAD OM JOBB

Dato: 11.09.17
Type: Inngående
Saksnr: 16/4001
Fra/til: Hanne Elisabeth Aa
Saksbehandler: Solfrid Johanne Spjøtvold
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: GENERELLE JOBBSØKNADER 2017
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §25
Dokument: