Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: OPPGRADERING OG ANNEN VIKTIG INFO FRA ØKS

Dato: 11.09.17
Type: Inngående
Saksnr: 17/1233
Fra/til: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Saksbehandler: Kjell Sverre Strøm
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: SKOGFOND 2017
Unntatt off:
Dokument: