Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: UNDERSKREVET ERKLÆRING OM TAUSHETSPLIKT

Dato: 11.09.17
Type: Inngående
Saksnr: 17/2141
Fra/til: Marius Krogstad
Saksbehandler: Hanne Stavaas Tøndel
Enhet: Pleie- og omsorg
Sak: ARBEIDSAVTALE MARIUS KROGSTAD
Unntatt off:
Dokument: