Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: RAPPORT NR. 32/2017 OVER ARBEID UTFØRT FOR HEMNE KOMMUNE MED FALLVILT/SKADET VILT M.V

Dato: 11.09.17
Type: Inngående
Saksnr: 17/254
Fra/til: Johan Arnt Lian
Saksbehandler: Kjell Sverre Strøm
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: FALLVILT 2017
Unntatt off:
Dokument: