Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SØKNAD OM TILTAK - REKVIVISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - NY GRUNNEIENDOM

Dato: 11.09.17
Type: Inngående
Saksnr: 16/2199
Fra/til: Rolf Egil Haugviks dødsbo
Saksbehandler: Sigmund Nakken
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: ROLF EGIL HAUGVIK - FRADELING AV AREAL TIL INDUSTRIFORMÅL. KONSESJON.
Unntatt off:
Dokument: