Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: INNOVASJONSBAROMETERET - KARTLEGGING AV INNOVASJON I KOMMUNAL SEKTOR

Dato: 11.09.17
Type: Inngående
Saksnr: 17/2145
Fra/til: KS Forskning, innovasjon og digitalisering
Saksbehandler: Svein Johny Forren
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: INNOVASJONSBAROMETER FOR KOMMUNAL SEKTOR
Unntatt off:
Dokument: