Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: ANG. SIGNERING AV AVTALE FOR INNEBANDY (KOPI JP 17/1509-5)

Dato: 11.09.17
Type: Inngående
Saksnr: 17/842
Fra/til: Hemne innebandy v/Ove Halseth
Saksbehandler: Karita Cecilie Einset
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: TILDELING FASTE TRENINGSTIDER HEMNEHALLEN, SAMFUNNSHUSET , SVØMMEHALLEN OG KULØRN 2017/2018
Unntatt off:
Dokument: