Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: REKVISISJON AV TILGANG OG OPPLÆRING

Dato: 11.09.17
Type: Inngående
Saksnr: 17/1866
Fra/til: Hemne Kommune
Saksbehandler: Oddlaug Børseth Brekken
Enhet: Helsestasjon
Sak: ARBEIDSAVTALE TONJA ULVENES YSTÅS
Unntatt off:
Dokument: