Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: BEREGNING AV AVGIFT TIL FONDET FOR REGIONALE VERNEOMBUD I BYGGE- OG ANLEGGSBRANSJEN 2017

Dato: 11.09.17
Type: Inngående
Saksnr: 17/2147
Fra/til: Regionale Verneombud
Saksbehandler: Svein Roger Karlsen
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: AVGIFT - REGIONALE VERNEOMBUD I BYGGE- OG ANLEGGSBRANSJEN 2017
Unntatt off:
Dokument: