Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: ATTESTER ETABLERERPRØVEN OG KUNNSKAPSPRØVE ALKOHOLLOVEN BÅRD INGE BERGDAL OG ANDERS BREKKEN

Dato: 08.09.17
Type: Inngående
Saksnr: 17/1659
Fra/til: Hemne Kommune
Saksbehandler: Liv Mary Berdal Engvik
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: HOTELL KOSELIG HEMNE AS - SERVERINGS - OG SKJENKEBEVILLING
Unntatt off:
Dokument: