Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: ATTEST ETABLERERPRØVEN FOR SERVERINGSVIRKSOMHET BÅRD INGE BERGDAL

Dato: 11.09.17
Type: Inngående
Saksnr: 16/657
Fra/til: Hemne Kommune
Saksbehandler: Liv Mary Berdal Engvik
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: ATTESTER ETABLERERPRØVEN FOR SERVERINGSVIRKSOMHET 2016 - 2017
Unntatt off:
Dokument: