Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SØKNAD BARNEVERNSKONSULENT, 100% STILLING VIKARIAT

Dato: 09.09.17
Type: Inngående
Saksnr: 17/2019
Fra/til: Anne Jorun Skjolden Singstad
Saksbehandler: Mona Forren
Enhet: Barnevernstjenesten
Sak: REKRUTTERINGSSAK BARNEVERNSKONSULENT 100% STILLING VIKARIAT
Unntatt off: Ofl §25, jfr. FVL §13
Dokument: