Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SØKNAD ENHETSLEDER/REKTOR SVANEM SKOLE

Dato: 09.09.17
Type: Inngående
Saksnr: 17/2020
Fra/til: Rolf Helge Madsen Wessel
Saksbehandler: Torger Aarvaag
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: REKRUTTERINGSSAK ENHETSLEDER/REKTOR SVANEM SKOLE
Unntatt off: Ofl §25, jfr. FVL §13
Dokument: