Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SØKNAD PROSJEKTLEDER/KOORDINATOR, 50 % MIDLERTIDIG STILLING

Dato: 10.09.17
Type: Inngående
Saksnr: 17/2069
Fra/til: Fredrik Fredriksen
Saksbehandler: Magne Jøran Belsvik
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/ KOORDINATOR, 50 % MIDLERTIDIG STILLING
Unntatt off: Ofl §25, jfr. FVL §13
Dokument: