Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: OVERSIKT ANTALL MOTTATTE FORHÅNDSSTEMMER

Dato: 12.09.17
Type: Inngående
Saksnr: 16/4014
Fra/til: Hemne Kommune
Saksbehandler: Liv Mary Berdal Engvik
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: GJENNOMFØRING STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2017
Unntatt off:
Dokument: