Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: ANSIENNITETSBEREGNING

Dato: 11.09.17
Type: Utgående
Saksnr: 17/2121
Fra/til: Marita Stallvik
Saksbehandler: Hilde Brekken
Enhet: Barnevernstjenesten
Sak: UTDANNING/PRAKSIS MARITA STALLVIK
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §26, jfr. Fvl. §13
Dokument: