Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2018 - 2021 - REFERAT FRA OPPSTARTMØTE 07.09.2017

Dato: 11.09.17
Type: Notat
Saksnr: 17/2151
Fra/til:
Saksbehandler:
Enhet: Kultur og fritid
Sak: PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2018 - 2021
Unntatt off:
Dokument: