Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SVAR - FORHANDLINGER MED ST.OLAV

Dato: 11.09.17
Type: Utgående
Saksnr: 15/489
Fra/til: Orkdal Kommune v/ Bjørn Buan
Saksbehandler: Inger Lise Øyan Waade
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST.OLAVS HOSPITAL HF OG HEMNE KOMMUNE
Unntatt off:
Dokument: