Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: MØTE MED RENHOLDERNE PÅ SODIN 08.09.2017

Dato: 11.09.17
Type: Utgående
Saksnr: 17/151
Fra/til: Veronica Lysevoll, Audhild Røvik Auset, Grete Aastum, Brit Kristin Støen, Ann-Helen Lervik, Bente Fævelen Lund, Ruam Saghaug, Anita Irene Vangen
Saksbehandler: Astrid Hammervik
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: MØTEREFERAT 2017 - RENHOLD
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §14, jfr. Fvl. §13
Dokument: