Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: REFUSJONSKRAV KJØKKEN, HEMNE HELSESENTER - TILRETTELEGGINGSTILSKUDD 2017

Dato: 11.09.17
Type: Utgående
Saksnr: 17/1581
Fra/til: NAV Tiltak Sør Trøndelag
Saksbehandler: Kristine Vitsø Bratset
Enhet: Pleie- og omsorg
Sak: KJØKKEN, HEMNE HELSESENTER - TILRETTELEGGINGSTILSKUDD 2017
Unntatt off:
Dokument: