Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: TILBAKESENDING LISTE FLYTTINGER OG ENDRINGER JULI - AUGUST 2017

Dato: 11.09.17
Type: Utgående
Saksnr: 17/716
Fra/til: Skatteetaten
Saksbehandler: Solveig Sporild
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: TILTAK FOR TILFLYTTERE 2017
Unntatt off:
Dokument: