Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: FOR UTTALELSE - DISPENSASJON FRA LNF-FORMÅLET I KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR STEINUTTAK

Dato: 11.09.17
Type: Utgående
Saksnr: 17/1831
Fra/til: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Saksbehandler: Marit Oline Paulsen
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: STØLAN MASSEUTTAK - DRIFTSKONSESJON
Unntatt off:
Dokument: