Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 45 BNR 177

Dato: 13.11.17
Type: Utgående
Saksnr: 17/2528
Fra/til: Jan Even Lian
Saksbehandler: Eva Randi Oldervik
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: UTSENDTE EIENDOMSSKATTESEDLER 2017 - GNR 45 - ALLE BNR
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §13, jfr. Fvl. §13
Dokument: