Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: EIENDOMSSKATT - SKATTESEDDEL 2017 - GNR 46 BNR 128

Dato: 13.11.17
Type: Utgående
Saksnr: 17/2690
Fra/til: Einar Asle Valaas
Saksbehandler: Eva Randi Oldervik
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: UTSENDTE EIENDOMSSKATTESEDLER 2017 - GNR 46 - ALLE BNR
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §13, jfr. Fvl. §13
Dokument: