Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: MOTTATT MELDING OM OPPFØRT IKKE SØKNADSPLIKTIG UTHUS

Dato: 13.11.17
Type: Notat
Saksnr: 13/2686
Fra/til:
Saksbehandler:
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: MICHAEL J SMITH - FRITIDSBOLIG
Unntatt off:
Dokument: