Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL OG TILLATELSE TIL TILTAK FOR UTHUS

Dato: 13.11.17
Type: Utgående
Saksnr: 17/2099
Fra/til: Gisela Johannessen
Saksbehandler: Marit Oline Paulsen
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: GISELA JOHANNESSEN - BOD/UTHUS GNR 65 BNR 32
Unntatt off:
Dokument: