Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

Dato: 13.11.17
Type: Inngående
Saksnr: 17/2709
Fra/til: Oddvar Skorild
Saksbehandler: Marit Oline Paulsen
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: ODDVAR SKORILD - FASADEENDRING/TAKOVERBYGG VERANDA
Unntatt off:
Dokument: