Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: UFØREPENSJON - OPPSUMMERING AV SØKNAD

Dato: 13.11.17
Type: Utgående
Saksnr: 16/4208
Fra/til:
Saksbehandler: Inger Sporild
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: LANGTIDSSYKEMELDING/UFØREPENSJON
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §13, jfr. Fvl. §13
Dokument: