Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: DELPROSJEKT DIGTAL SAMMENSLÅING - FELLESNEMDAS VEDTAK OG VURDERING AV TILSLUTNING IKT ORKIDE

Dato: 14.11.17
Type: Notat
Saksnr: 17/2331
Fra/til:
Saksbehandler:
Enhet: Nye Halsa-Hemne-Snillfjord
Sak: NY KOM - DELPROSJEKT DIGITAL SAMMENSLÅING AV HALSA-SNILLFJORD-HEMNE
Unntatt off:
Dokument: