Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: DIMENSJONERING AV NY SLAMAVSKILLER SMÅBUKTA I HEMNE

Dato: 13.11.17
Type: Inngående
Saksnr: 17/2304
Fra/til: Heidenreich AS
Saksbehandler: Martin Georg Hanssen
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: ERIK SCHJETNE - UTSLIPPSTILLATELSE GNR 45 BNR 14,72,96,53,89,91 OG 68
Unntatt off:
Dokument: