Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: VEDR. MÅLBAKKEN GNR. 102/726 MED TILHØRENDE AREALER

Dato: 14.11.17
Type: Inngående
Saksnr: 17/2619
Fra/til: Målbakken AS v/Jostein Folgerø
Saksbehandler: Malin Sæther
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: OMRÅDEPLAN KYRKSÆTERØRA SENTRUM - DRØFTING
Unntatt off:
Dokument: