Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SØKNAD ASSISTENT, 100 % FAST STILLING

Dato: 14.11.17
Type: Inngående
Saksnr: 17/2694
Fra/til: Aina Moe
Saksbehandler: Randi Vaagan
Enhet: Bakkely Barnehage
Sak: REKRUTTERINGSSAK ASSISTENT, 100 % FAST STILLING
Unntatt off: Ofl §25, jfr. FVL §13
Dokument: