Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: GODTGJØRING FOR EKSTRA ARBEID I FORBINDELSE MED VIKARER

Dato: 14.11.17
Type: Notat
Saksnr: 17/1995
Fra/til:
Saksbehandler:
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: ARBEIDSAVTALE ELSE RITA MALCOLMSEN
Unntatt off: Offentlig dokument ikke publisert på internett
Dokument: