Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: LEIE STORSALEN FREDAG 18.NOVEMBER

Dato: 14.11.17
Type: Inngående
Saksnr: 16/4702
Fra/til: Anne Katrine Myren
Saksbehandler: Jannicke Hansen Forren
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: UTLEIE AV HEMNE SAMFUNNSHUS 2017
Unntatt off:
Dokument: