Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SVAR OM GYLDIG VEDTAK I DISPENSASJONSAK

Dato: 14.11.17
Type: Inngående
Saksnr: 17/1746
Fra/til: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Saksbehandler: Sigmund Nakken
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: JOHN MARTIN SIMONSEN - FRADELING AV 2 FRITIDSTOMTER
Unntatt off:
Dokument: