Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SVAR PÅ BYGGESØKNAD?

Dato: 14.11.17
Type: Inngående
Saksnr: 17/1662
Fra/til: Lill-Mari Dromnes, Øyvind Totland
Saksbehandler: Marit Oline Paulsen
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: ØYVIND TOTLAND - PÅBYGG HYTTE OG NYTT UTHUS
Unntatt off:
Dokument: