Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: MELDING OM RETTSKRAFTIG OG TINGLYST SAK - KRAV OM MATRIKKELFØRING - SAK 16-106681REN-JTRD HOFSET

Dato: 14.11.17
Type: Inngående
Saksnr: 16/3393
Fra/til: Sør-Trøndelag Jordskifterett
Saksbehandler: John Aune
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: MELDING OM SAK FOR JORDSKIFTERETTEN 16-106681 REN - JTRD - HOFSET GNR 141 BNR 1,2,3,5,6,7,8,10,13,18,28
Unntatt off:
Dokument: