Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: AVKLARINGER I FORHOLD TIL PROSJEKT DIGITAL SAMMENSLÅING

Dato: 14.11.17
Type: Inngående
Saksnr: 17/2331
Fra/til: Hemne Kommune v/IKT-leder Oddvar Løfaldli
Saksbehandler: Torger Aarvaag
Enhet: Nye Halsa-Hemne-Snillfjord
Sak: NY KOM - DELPROSJEKT DIGITAL SAMMENSLÅING AV HALSA-SNILLFJORD-HEMNE
Unntatt off:
Dokument: