Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: HAVNERÅDET MØTEPROTOKOLL 10.11.17

Dato: 14.11.17
Type: Inngående
Saksnr: 16/4708
Fra/til: Kristiansund og Nordmøre Havn IKS
Saksbehandler: Magne Jøran Belsvik
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS 2017
Unntatt off:
Dokument: