Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: FYRVERKERI - SØKNAD OM AVBRENNING 30.12.2017

Dato: 14.11.17
Type: Inngående
Saksnr: 17/2721
Fra/til: Andreas Venås
Saksbehandler: Reidulf Myren
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: AVBRENNING AV PYROTEKNISK VARE - FYRVERKERI
Unntatt off:
Dokument: