Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: ETTERLYSER FAKTURA - FOSTERHJEMSPLASSERT BARN

Dato: 14.11.17
Type: Inngående
Saksnr: 16/496
Fra/til:
Saksbehandler: Svein Johny Forren
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: REFUSJON FOR GRUNNSKOLEUNDERVISNING 2016 /2017
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §13
Dokument: