Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: UNDERSKREVET AVTALE OM MOBIL/ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

Dato: 14.11.17
Type: Inngående
Saksnr: 16/2027
Fra/til: Øyvind Schei
Saksbehandler: Oddvar Løfaldli
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: ARBEIDSAVTALE - ØYVIND SCHEI
Unntatt off:
Dokument: