Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: 3. TERMINUTBETALING AV INTEGRERINGSTILSKUDD ÅR 2-5 FOR 2017

Dato: 14.11.17
Type: Inngående
Saksnr: 17/883
Fra/til: Integrerings - og mangfoldsdirektoratet
Saksbehandler: Tiffany Matozzi Opsahl
Enhet: Nav
Sak: INTEGRERINGSTILSKUDD 2017
Unntatt off: Ofl §13, jfr. FVL §13
Dokument: